Iolas hemlighet

Författare
Barbara Cartland
(Barbara Cartland översättning: Eva Wennbom)
Genre
Roman
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Winther 1987 Sverige, Malmö 190 sidor. 18 cm 91-35-03415-7
Saga Egmont nnnn 186 sidor. 978-87-11-65364-7