Ion transport inhomogeneous media 2, Galerkin methods for primary ions

Författare
Mohammad Asadzadeh
(M. Asadzadeh, A. Brahme, J. Xin)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Chalmers University of Technology 2009 Sverige, Göteborg 23 sidor.