Irlands-trilogin

Originaltitel
Romaner. Urval Svenska
Författare
Nora Roberts
(Nora Roberts översättning av Gunilla Holm.)
Genre
Kärleksskildringar, Romaner, Roman
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Bonnier 2016 Sverige, Stockholm, Finland 331, 317, 332 sidor. 22 cm 978-91-0-016936-7