Ironie - Komik - Skepsis - Studien zum Werk Adalbert Stifters

Författare
Jochen. Berendes
(Jochen Berendes.)
Genre
Analys och tolkning, Bibliografi
Språk
Tyska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Niemeyer 2009 Tyskland, Tübingen vii, 410 23 cm. 978-3-484-15119-2
2009 Utgivningsland okänt / Ej specificerat