Irsta kyrka ll - arkeologisk antikvarisk kontroll : Irsta kyrkby 9:1, Irsta socken, Västerås kommun, Västmanland

Författare
Ulf Alström
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Stiftelsen Kulturmiljövård 2012 Sverige, Västerås 17 sidor. : ill. 978-91-7453-153-4