Is there a phase transition in Maxwell-Chern-Simons theory?

Författare
Mark Burgess
(Mark Burgess, David J. Toms and Nils Tveten)
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Dept. of Physics, University of Oslo 1993 Norge, Oslo 20 sidor.