Isaac Asimov

Författare
James E. Gunn
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1996 Utgivningsland okänt / Ej specificerat
Oxford U.P. 1982 USA, New York ix, 236 sidor. 22 cm 0-19-503059-1, 0-19-503060-5