Isaac Asimov

Författare
Jean Fiedler
(Jean Fiedler and Jim Mele)
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Frederick Ungar Publ. cop. 1982 USA, New York viii, 122 sidor. 0-8044-6147-3, 0-8044-2203-6