Isaac Watts - his life and works

Författare
Arthur Paul Davis
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Independent 1948 Storbritannien, London 306 sidor.
Dryden 1943 USA, New York