Isak Gustaf Clason

Författare
Hans Edestrand
(Hans Edestrand och Erik Lundberg redaktionskommitté: Gustaf Clason, Nils Sterner.)
Genre
Bok
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Norstedt, Norstedt 1968 Sverige, Stockholm, Stockholm 189 sidor., [4] pl.-bl. ill.