Islam - en folkrörelse - muslimer i svenskt samhällsliv

Författare
Åsa Brattlund
(Åsa Brattlund, Jan Samuelsson.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Artemis, Team offset 1991 Sverige, Skellefteå, Malmö 74 sidor. 21 cm