Islam i Afganistan - en studie av moderniseringsprocessens följder för islams ställning i Afganistan

Författare
Jan Samuelsson
(Jan Samuelsson.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Svenska Afghanistankomm., T-tr. 1986 Sverige, Stockholm, Stockholm [2] sidor., sidor. 5-90 sidor. 21 cm
Sv. Afghanistankomm. (distr.), Oktober stencilservice 1981 Sverige, Stockholm, Stockholm [3] sidor., sidor. 6-90 sidor. 21 cm
förf., TEXTgruppen 1975 Sverige, Kungsängen, Uppsala [7], 122 sidor. kartor, tab. 23 cm
Sv. Afganistankomm nnnn , Stockholm 89 s