Island summer

Originaltitel
Kajsa, Annika och Toni
Författare
Jeanna Oterdahl
(Jeanna Oterdahl ill. by Birgitta Nordenskjöld transl. from the Swedish by Annabelle Macmillan)
Målgrupp
Barn/Ungdom
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Harcourt, Brace & World 1964 USA, New York 128 sidor.