Island - enkefru Gudrun Gudjohnsens i Reykjavik utställning af frö och potatis vid Allmänna nordiska fröutställningen i Sundvall 1882

Författare
Carl Gustaf Zetterlund
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Bohlin 1882 Sverige, Örebro 5 sidor.