Isocrates Vol. 1

Författare
Isokrates
(With an English translation by George Norlin.)
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Harvard University Press 1928 USA, Cambridge, Mass, London PDF (lii, 411 sidor.)