Isocrates Vol. 2

Författare
Isokrates
(With an English translation by George Norlin.)
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Harvard University Press 1929 USA, Cambridge, Mass, London PDF (vii, 541 sidor.)