Isocrates Vol. 3

Författare
Isokrates
(With an English translation by LaRue Van Hook.)
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Harvard University Press 1945 USA, Cambridge, Mass, London PDF (x, 524 sidor.)
Harvard University Press 1928 USA, Cambridge, Mass, London PDF (lii, 411 sidor.)