Isocrates 3 - in three volumes

Författare
Isokrates
(With an English translation by LaRue Van Hook.)
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Heinemann, Harvard University Press 1986 Storbritannien, London, Cambridge, Mass x, 523, 8 sidor.
Heinemann, Harvard University Press 1982 Storbritannien, London, Cambridge, Mass vii, 541, 8 sidor.
Heinemann, Harvard University Press 1980 Storbritannien, London, Cambridge, Mass liv, 411, 8 sidor.
Heinemann, Harvard University Press 1945 Storbritannien, London, Cambridge, Mass x, 523, 9 sidor.
Harvard University Press 1945 USA, Cambridge, Mass, London PDF (x, 524 sidor.)
Heinemann, Harvard University Press 1929 Storbritannien, London, Cambridge, Mass vii, 541, 8 sidor.
Harvard University Press 1929 USA, Cambridge, Mass, London PDF (vii, 541 sidor.)
Heinemann, Harvard University Press 1928-9999 Storbritannien, London, Cambridge, Mass 3 vol.
Heinemann, Harvard University Press 1928 Storbritannien, London, Cambridge, Mass liv, 411, 10 sidor.
Harvard University Press 1928 USA, Cambridge, Mass, London PDF (lii, 411 sidor.)