Isocratis opera omnia

Författare
Isokrates
(Recensuit ... Engelbertus Drerup. Vol. 1.)
Språk
Grekiska, klassisk (-1453)
Förlag År Ort Om boken ISBN
sumptibus Dieterichii (Theodori Weicher 1906 Tyskland, Lipsiae cxcix, 196 sidor.