Isokrates’ Panathenaikos

Författare
Zucker
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
De Gruyter 1954 Utgivningsland okänt / Ej specificerat