Israels krig

Författare
Marco Smedberg
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Historiska Media 2021 Sverige 191 sidor 21.7 cm 978-91-7789-376-9