Italiänisch-französisch und teutsche Grammatica

Författare
Giovanni Veneroni
(Zum 14:en mahle aufgelegt ... durch Giacomo Mauritio della Dolce...)
Språk
Tyska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1728 Tyskland, Franckfurth