Italien inifrån - familjen, makten och hela härligheten

Italien är ett land som med fredliga metoder ställt stora delar av sin politiska och ekonomiska elit till svars för maktmissbruk och korruption. Viljan till förnyelse är stark, men sin historia kommer man inte ifrån. Det nya Italien som håller på att växa fram genomsyras av det gamla.Man skulle kunna säga att om italienarna är ett folk med dåligt rykte så har de sig själva att skylla. Listan på negativa sidor är lång: korruption, maffia, undergrävda statsfinanser, bristande samhällskänsla...Kristina Kappelin och Suzanne Schönström försöker sätta in dem i ett begripligt sammanhang med det italienarna har att vara stolta över. Det första man skall veta om Italien är att det är de tusentals nyansernas och de komplicerade sambandens land.

Författare
Kristina Kappelin
(Kristina Kappelin, Suzanne Schönström.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Timbro, Scandbook 1994 Sverige, Stockholm, Falun 160 sidor. 22 cm