Italienska leverantörers och produkters image på svenska marknaden

Författare
Per Andersson
(Per Andersson, Suzanne Schönström)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1986 Sverige, Stockholm 48 sidor.