Italienska småföretag - organisation och arbetsmiljö

Författare
Suzanne Schönström
(Suzanne Schönström, Daniel Mascanzoni.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Sveriges tekniska attachéer cop. 1991 Sverige, Stockholm [6], 48 sidor. diagr., tab. 30 cm
Sveriges tekniska attachéer 1991 Utgivningsland okänt / Ej specificerat, Stockholm 48 sidor.