Iurii Dombrovskii - freedom under totalitarianism

Författare
Peter Doyle
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Harwood Academic, Marston 2000 Nederländerna, Amsterdam, Abingdon 227 sidor. : ill. 23 cm 90-5702-624-4