Ivar Lo-Johansson och kärleken: kvinnorna i hans liv och verk

Författare
Margareta Wersäll
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Natur & Kultur 2014 Sverige 978-91-27-13629-8
Natur & kultur 2010 Sverige, Stockholm, Finland 304 sidor. ill. 24 cm 978-91-27-11990-1