Ivar Sandström and the parathyroid glands - a 90-years-anniversary

Författare
Erik Ask-Upmark
(Erik Ask-Upmark, Bror Rexed and Björn Sandström.)
Genre
Festschrift
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Univ., A & W 1967 Sverige, Uppsala, Uppsala 13 sidor. ill.