Iwar Nilsson, Vik i Bo - femtioårsdagen 22 januari 1940

Författare
(Vänner skrevo och förärade boken Red. och utg. av Olov Stylin. Illustr.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1940 Sverige, Örebro 98 sidor.
Örebro Dagblad 1940 Sverige, Örebro 98,(2)s.,16 pl.-bl.