Iwar Nilsson, Vik i Bo - femtioårsdagen 22 januari 1940

Författare
(Vänner skrevo och förärade boken Red. och utg. av Olov Stylin. Illustr.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1940 Sverige, Örebro 98 sidor.