J.A.Lundell - 25/7 - 28/1 1940. Illustr.

Författare
Anders Herman Geijer
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1943 Sverige, Uppsala ill.