J. Barrows Resa i det inre af södra Afrika, åren 1797 och 1798. Öfwersättning i sammandrag af Per Olof Gravander ... Strengnäs, tryckt hos lect. A.J. Segerstedt, 1804

Författare
John Barrow, Sir
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1804 Sverige, Strengnäs [08], 216 sidor. 8:o