J. H. Dieden j:or - Malmö : ett hundraårsminne

Författare
Einar Bager
Genre
Bok
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Hellström 1937 Sverige, Malmö 64 sidor. : ill.