J. K. Rowling - Harry Potter

Författare
(Edited by Cynthia J. Hallett & Peggy J. Huey.)
Genre
Analys och tolkning
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Palgrave Macmillan 2012 USA, New York xii, 206 sidor. 978-0-230-00850-2, 978-0-230-00849-6