Jägarfruns kokbok

Författare
Elsa Haglund
(Sammanställd av Elsa Haglund under medverkan av Bertil Haglund och Gunnar Brusewitz produktion: Anders-Erik Malm.)
Genre
Kokböcker
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Norstedt, Svenska jägareförb./Svensk natur 1996 Sverige, Stockholm, Italien 190 sidor. ill. 22 cm
AWE/Geber, Sv. jägareförb., Fälth 1984 Sverige, Stockholm, Värnamo 200 sidor. ill. 23 cm
AWE/Geber, Sv. jägareförb., Berling 1978 Sverige, Stockholm, Lund 200 sidor. ill. 22 cm
Svenska jägareförb./Svensk natur, A & W 1973 Sverige, Stockholm, Uppsala 201 sidor. ill. 22 cm
Sv. jägareförb./Sv. natur 1968 Sverige, Stockholm 202 sidor.
Sv. jägareförb./Sv. natur, Br.Lagerström 1960 Sverige, Stockholm, Stockholm 191 sidor.