Jägarliv i Jokkmokks fjällvärld

Författare
Yngve Ryd
(Yngve Ryd, Gunnar Edholm.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Skrivarförl./Norrbottens bildningsförb., Luleå alltryck 1981 Sverige, Luleå, Luleå 180 sidor. ill. 24 cm