Jägarliv

Författare
Karel Hájek
(Karel Hájek övers. och bearb. av Gustaf Lundberg)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Bra böcker 1967 Sverige, Höganäs 325 sidor. : ill. + bilaga i ficka (18 sidor.)