Jägarna - mansbilden hos Gustaf Schröder

Författare
Johanna Lehman
(Johanna Lehman.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Poem, Gustaf Schröder-sällskapet 2007 Sverige, Arvika 40 sidor. 21 cm 978-91-974735-5-2