Jämförande studie av regelverk för ekololgiskt odlade äpplen i Sverige och dominerande importländer = - A comparative study of the regulation applied to organic apple growing in Sweden and the main countries supplying imports

Författare
Per von Borstel
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Alnarpsbiblioteket, Sveriges lantbruksuniv. 2003 Sverige, Alnarp 23 sidor.