Jämförande studier i två operationsmetoder och vårddagar vid blåshalshinder

Författare
Anita Andersson
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Samhällsvetenskapliga institutionen, Linköpings universitet 1982 Seychellerna, Linköping 23 sidor.