Jämförelse mellan utbildning till vårdbiträde och vårdbiträdets arbetsuppgifter

Författare
Mildred Bornäs
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Högskolan i Halmstad 1982 Seychellerna, Halmstad 31 sidor.