Jämförelser av tidstrender av miljöföroreningarna PCBer, HCB, dioxiner, bromerade flamskyddsmedel och perfluorerade alkylsyror i biota och människa – vilka faktorer bidrar till skillnader?

Författare
Anders Glynn
Genre
Statlig publikation
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Sveriges Lantbruksuniversitet 2020 Sverige, Uppsala 78