Jämställd skola - strategier och metoder

Författare
Ann-Kristin Sandberg
(Text: Ann-Kristin Sandberg)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Lärarförbundet 2006 Sverige, Stockholm 32 sidor.
Lärarförb. 2002 Sverige, Stockholm 35 sidor.