Jämställdhet mellan könen i utbildning och arbetsliv

Författare
(Marja-Liisa Anttalainen ... utg. av Yrkesutbildningsstyrelsen figurer: Hellevi Taleva och Tuovi Laine övers.: Hannele Hagström)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Statens tryckericentral 1986 Finland, Helsingfors 166 sidor. : ill. 25 cm 951-860-170-4