Jämställdhetslagens första år - jämställdhetsombudsmannens ställningstaganden och utlåtanden i årsberättelserna från åren 1987-1990

Författare
Tasa-arvovaltuutettu
Genre
Lagstiftning
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Social- och hälsovårdsministeriet, Jämställdhetsombudsmannens byrå distr. 1993 Finland, Helsingfors 69 sidor. 25 cm 951-47-8822-2