Järnåldersboplats i Väringe - Södermanland, Lids socken, Svista 1:7, Lid 257 : arkeologisk utredning

Författare
Cecilia Grusmark
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Arkeologiska uppdragsverksamheten (UV Mitt), Riksantikvarieämbetet 2012 Sverige, Hägersten 11 sidor. : ill.