Järnåldersgrav och stenålderskeramik i Torvsätter - Södermanland, Björnlunda socken, Torvsätter 1:2, RAÄ 338, RAÄ 339 : arkeologisk förundersökning och utökad arkeologisk undersökning

Författare
Cecilia Grusmark
(Cecilia Grusmark.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
UV Mitt, Avdelningen för arkeologiska undersökningar, Riksantikvarieämbetet 2007 Sverige, Hägersten 9 sidor. ill.