Järnets järnväg - minnesskrift vid Nora Bergslags järnvägs hundraårsjubileum, 1856-1956

Författare
Claes Krantz
(Claes Krantz.)
Genre
Festschrift
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Nora Bergslags järnväg, Rundqvist 1956 Sverige, Nora, Göteborg 239 sidor. ill.