Järnframställning vid Stora Älberg - Närke, Hardemo socken, Stora Älberg 1:3 och 1:45 RAÄ 131-137 och RAÄ 139-142

Författare
Catarina Karlsson
(Catarina Karlsson.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Riksantikvarieämbetet, City-Tryck 2002 Sverige, Örebro, Motala 36 sidor.