Järntorget i Örebro - arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning : fornlämning Örebro 83:1, Järntorget, Olaus Petri församling, Örebro kommun, Närke

Författare
Ulf Alström
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Stiftelsen Kulturmiljövård Mälardalen 2010 Sverige, Västerås 8 sidor. : ill. 978-91-7453-011-7